BEDklinikken er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte. Teamet omfatter psykologer, klinisk diætist, speciallæge og fysioterapeut. Vi har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser – men også angst, OCD, traumer og depression. Vi kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning, undervisning og supervision.

Binge Eating Disorder (BED)
Tvangsoverspisning, også kaldet Binge Eating Disorder (BED, er en ny spiseforstyrrelsesdiagnose i det amerikanske diagnosesystem (DSM-5), som forventes at komme med som selvstændig diagnose i ICD-11. Det er en spiseforstyrrelse, der er lige så udbredt som anoreksi og bulimi tilsammen. 

I december 2018 uddelte Sundheds- & Ældreministreiet over 60 mio. kr. til at udvide kapaciteten til behandling af spiseforstyrrelser over de næste 3 år – særligt målrettet behandling af BED. 
BEDklinikken har modtaget midller fra denne pulje til at behandle 90 patienter i ambulant psykoterapeutisk behandling fra 2019-2021.